ระบบตะกร้าสินค้า (eCart)

ระบบตะกร้าสินค้า (eCart)

ระบบตะกร้าสินค้า (eCart)

             เป็นระบบอีคอมเมิร์ซแบบ กึ่งครบวงจร เพราะเป็นการเชื่อมต่อกันระหว่างเว็บไซต์ของร้านค้า กับระบบ eCart ของไทยอีเพย์ โดยเว็บไซต์จะเป็นของร้านค้า แต่ส่วนที่เป็นระบบอีคอมเมิร์ซที่เกี่ยวข้อง เช่น ระบบตะกร้าสินค้า ฐานข้อมูลลูกค้า การสรุปยอดเงิน และการชำระเงิน เป็นหน้าที่ของ eCart นั่นเอง

ระบบนี้เหมาะสำหรับ?

  				
  												
   1. ท่านที่มีเว็บไซต์อยู่แล้ว แต่ไม่มีทั้งระบบตะกร้าสินค้าและระบบชำระเงินออนไลน์ 

  2. ท่านที่ต้องการความรวดเร็วในการติดตั้งตะกร้าสินค้าและระบบชำระเงินออนไลน์

  3. ท่านที่มีความรู้ด้านโปรแกรมพอประมาณ และสามารถใช้งานระบบอินเตอร์เนตได้

การทำงานของระบบ

  				
  												
    1. ลูกค้าเลือกซื้อสินค้าที่ต้องการจากเว็บไซต์ของคุณ 
  2. เมื่อคลิก Buy Now ก็จะเข้าสู่การทำงานของระบบ eCart โดยระบบจะให้ลูกค้าทำการลงทะเบียน และกรอกข้อมูลผู้ซื้อ
  3. หลังจากทำการลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว ระบบแสดงข้อมูลการสั่งซื้อ จำนวนเงิน เพื่อให้ลูกค้ายืนยันก่อนการชำระเงินจริง
  4. เมื่อข้อมูลการสั่งซื้อถูกต้อง ลูกค้าจึงทำการกรอกข้อมูลบัตรเครดิตเพื่อชำระเงินออนไลน์ผ่านระบบไทยอีเพย์
  ระบบจะทำการตรวจสอบและอนุมัติวงเงิน หรือปฎิเสธการชำระเงิน

  *หากการชำระเงินอนุมัติ
  ระบบจะแสดงผลว่า complete พร้อมทั้งส่งอีเมลยืนยันการชำระเงินเรียบร้อยไปให้ทั้งลูกค้าและเจ้าของเว็บไซต์ทราบ
อัตราค่าบริการ 4,950 บาท/ปี

เริ่มต้นและต่อยอดธุรกิจ เพิ่มโอกาสในการขายด้วยระบบชำระเงินออนไลน์กับ เพย์โซลูชั่น!